مقرب ترین خلق خدا در روز قیامت.
توسط : نگارینا
 

امام صادق (ع) فرمودند:

سه طايفه اند كه در روز قيامت مقرب ترين اند:


يكي كسي كه قدرتش، در حال غضب باعث نمي شود كه به زير دستانش ظلم كند.


دوم شخصي كه ميان دو نفر حكم ميكند وذره اي به طرف هيچكدام ميل نمي كند.

 

 سوم كسي كه حق را مي گويد چه به ضررش باشد وچه به نفعش باشد.
                                                                                                                                          «بحار الانوار»

يکشنبه 13/8/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName