دانشمند یا دانشجو باشيد
توسط : یاكریم
به نام خدا

امام صادق(ع) فرمودند :

لَستُ اُحِبُّ أن أریَ الشّابَّ مِنکُم إلّا غادِیاً في حالَینِ: إمّا عالِماً أو مُتَعَلِّماًی

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم : دانشمند یا دانشجوی

(أمالی طوسی، ص 304)
يکشنبه 13/8/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName