مردم قابل اعتنا
توسط : یاكریم
به نام يگانه هستي بخش

رسول اکرم (ص) فرمودند :

مردم ( قابل اعتنا ) دو کسند : عالم و علم آموز و در غير آن ها خيري نيست .

فرشتگان بال هاي خود را براي طالب علم پهن مي کنند ، زيرا از آن چه مي جويد رضايت دارند .

وقتي مرگ طالب علم فرا رسد ، شهيد مي ميرد .
يکشنبه 13/8/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName