کسب دانش
توسط : یاكریم

به نام خدا

امام صادق (ع) :

کسب دانش واجب است .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName