سخن امام خميني (ره) :
توسط : یاكریم

به نام خدا

امام خميني (ره) :

شما جوانان برومند ، شما مخلصين ارجمند که اميد من هستيد بايد هر جا که هستيد ، بايد بيدار باشيد ، با بيداري از حقوق خودتان دفاع کنيد .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName