آموزش نرم افزار فلش بخش ۳
توسط : mahdid

آموزش نرم افزار فلش بخش ۳

Frame چيست ؟

هر فريم در Flash نشان دهنده چشم اندازي از فيلم است که در يک فاصله زماني نمايش پيدا ميکند . اگر شما به طور پيش فرض از 12 فريم در ثانيه استفاده کنيد هر فريم در يک دوازدهم فاصله زماني نمايش پيدا ميکند.

يادگيري انواع Frame :

نرم افزار Flash داراي دو نوع Frame است. فريم هاي معمولي و فريم هاي کليدي. اختلاف و شباهت بين دو نوع به شرح زیر می باشد:
- در زمان نمايش فيلم کليه فريم ها در زمانهاي مساوي نمايش داده ميشوند. ( مگر اينکه شما با نوشتن قطعه کد اسکريپت مشخص کنيد که يک فريم چه زماني طول بکشد تا نمايش يابد).
- آيتم هاي مختلف را فقط به فريم هاي کليدي ميتوان اضافه نمود. اين اهميت ندارد که چه چيزي را مي خواهيد اضافه کنيد، بلکه باید به یاد داشت که به فريم هاي کليدي ميتوان آيتم نيز اضافه نمود.

کليد هاي ميانبر براي Form ها :

دستور کليد ميانبر شرح
Frame F5 اضافه کردن يک يا چند فريم معمولي به محل مورد نظر
Remove frames Shift + F5 حذف فريم هاي انتخاب شده از Timeline
Key Frames F6 اضافه کردن يک فريم کليد که محدوديت فريم قبلي را دو برابر ميکند
Blank Key Frame F7 اضافه کردن يک فريم کليدي که محدوديت فريم کليدي قبلي را به همراه نخواهد داشت
Clear Key Frame Shift + F6 تبديل يک فريم کليدي به فريم معمولي

نکته :

قبل از اینکه فریم ها را به نقطه ای دیگر انتقال دهید ، بهتر است یک Motion Tween ساخته و سپس فریم را به نقطه ی دلخواه انتقال داد .

حالت لايه ها

لایه ها همانند صفحات پلاستیکی هستند که اشیاء مختلف را می توان روی آنها ترسیم کرد . این صفحات از یکدیگر جدا و مستقل هستند ولی هنگامیکه تمامی لایه های پلاستیکی روی هم قرار گیرند تمامی صفحات قابل مشاهده می باشند .

اضافه کردن لايه ها :

در زمانیکه می خواهید لایه ای را به Timeline اضافه کنید می توانید از منوی Flash گزینه ی Insert و سپس گزینه ی Layer را انتخاب کنید . برای ایجاد سریعتر می توان از دکمه ای که در سمت چپ و پایین Timeline قرار دارد استفاده کرد .

نامگذاري لايه ها :

زماني که لايه جديدي را به Timeline اضافه ميکنيد Flash به طور اتوماتيک نامي را براي لايه انتخاب ميکند .
معمولا این نامها بصورت Layer2 ، Layer1 ، ... می باشند . البته این نامها پیش فرض بوده و شما می توانید برای بیان کار خاص هر لایه نام مشخصی برای آن تعیین کنید . به عنوان مثال برای لایه پس زمینه نام Background Layer را انتخاب کنید

لايه هاي ماسک -Mask

لایه ی مهمی که در Flash می توان ایجاد نمود لایه ی Mask می باشد . این لایه همانند پنجره ای بر روی دیگر لایه ها عمل می کند و زمانی که فیلمی نمایش داده می شود این لایه محدوده ی مورد نظر را نمایش می دهد .

لايه هاي راهنما :

به کمک این لایه انیمیشن می تواند در Motion Tween در جهات مختلف حرکت کند ، اگر از Motion Tween استفاده نشود انیمیشن در یک مسیر حرکت می کند .

کشيدن خطوط و پر کردن سطوح :

کشیدن اشیاء در فلش با فریم آنها در سایر برنامه های گرافیکی تقارن زیادی ندارد . ابزار مناسب ترسیم را انتخاب کرده ، سپس اشیاء را روی صفحه ی کار ترسیم کنید . البته فلش در مقایسه با دیگر برنامه های ترسیمی تفاوت های مهمی دارد . یکی از این تفاوتها این است که اشیاء نقاشی شده در فلش پایه ی برداری داشته و بهتر از تصاویر نقشه بیتی عمل می کنند .

انتخاب خطوط متفاوت :

اصطلاح Stroke در فلش به معنای Line است . توسط این ابزار یا ابزارهای Pen و Pencil می توان خطوط را ایجاد نمود .


اضافه کردن خطوط منحني پيچيده

درست است که ابزار Pen و Sub Select حقيقتاً قدرتمند هستند اما استفاده از آنها براي رسيدن به نتيجه واقعي زمان زيادي ميبرد . همچنين شما ميتوانيد از ابزار Arrow براي اصلاح اشياء استفاده کنيد . به کمک اين ابزار ميتوان گوشه اشياء را حرکت داده و به خوبي خطوط را به داخل خم کرد. از دو ابزار Sub Select , Arrow ميتوانيد براي تغيير شکل اشياء استفاده کنيد. ضمناً ميتوان از ابزار Free Transform نيز استفاده کرد. اين ابزار نيز همانند ابزار Arrow براي اصلاح اشياء کشيده شده استفاده ميشود. به طور مثال شما ميتوانيد عمليات تغيير اندازه ، چرخاندن ، کج کردن و پيچ دادن يک شيء را توسط Free Transform انجام دهيد.

کنترل کردن پيکر بندي آلفا :

پيکر بندي آلفا دقيقاً يک پيکر بندي رنگ نيست . اما برخي چيزهاي آن به رنگ مرتبط ميشود . در واقع آلفا يک درجه بندي براي شفافيت يک شيء ميباشد. يک شيء که درجه پيکر بندي آلفاي آن 10 درجه ميباشد کاملاً مات است . در صورتي که اين درجه پيکر بندي به صفر برسد آن شيء کاملاً شفاف است. در مثال زير کاملاً ميتوانيد مشاهده کنيد.

براي تنظيم مدار آلفاي اشياء مراحل زير را دنبال کنيد :

1- ابزار Arrow را از جعبه ابزار Flash انتخاب کنيد
2- بر روی شکل مورد نظر کلیک کنید تا انتخاب شود .
3- از منوی Window گزینه Color Mixer را انتخاب کنید .
4- به آلفا مقداری عددی بدهید . یا از طریق وارد کردن عدد مورد نظر که بصورت درصدی نمایش داده می شود و یا توسط دکمه ی لغزنده ی سمت راست می توان مقدار عددی دلخواه را به آلفا داد .

چرخاندن ، کج کردن و تغيير اندازه دادن

چرخش اشياء :

چرخش يک شيء در واقع دور زدن شيء به حول نقطه مرکزي شیی و در جهت حرکت عقربه هاي ساعت ميباشد. وقتي که شما يک شيء را ميچرخانيد شيء در همان اندازه باقي ميماند و زواياي شيء هيچ تغييري نميکند. شما ميتواند يک شيء را با ماوس بچرخانيد. براي انجام اين کار مراحل زير را دنبال کنيد :
1- ابزار Arrow را انتخاب کنيد .
2- بر روي شيء مورد نظر دوبار کليک کنيد .
ضمناً هر دوي خط و سطح محور شيء را انتخاب کنيد.
ضمناً براي راحتي کار ميتواند توسط ابزار Arrow يک جعبه فرضي را دور شکل مورد نظر خود بکشيد تا به حالت انتخاب در آيد.
3- از منوي Modify گزينه Transform و در نهايت گزينه Rotate and skews را انتخاب کرده تا دسته هاي راهنماي چرخش به شيء اضافه گردد. همچنين ميتوان بر روي شيء انتخاب شده کليک راست کرده و از منوي پديدار شده گزينه Rotate and skews را انتخاب کرد.
4- يکي از دسته هاي راهنماي گوشه تصوير را گرفته و شيء مورد نظر را بچرخانيد.

کج کردن اشياء :

براي انجام کار ابزار Arrow را انتخاب می کنیم. وقتي شيء مورد نظر و نوع خط آنرا انتخاب کرديد ابزار Envelope را هم انتخاب کنيد . وقتي که دسته هاي راهنما بر روي شيء فعال گردید از هر گوشه شيء ميتوان آنرا کج کرد و همچنین ميتوان بر روي شيء مورد نظر کليک راست کنيد و گزينه Envelop را انتخاب کنيد.

تغيير اندازه اشياء :

يکي از ابزار هاي مهم که در نرم افزار Flash کاربر فراوانی دارد ابزار Scale ميباشد. به کمک این ابزار ميتوان اندازه شیی را تغيير داد ، آنها را کوچک و بزرگ و يا طول و عرض آن را کم و زياد کرد. روش کار به اين صورت است که ما اول ابزار Free transfer را انتخاب نموده و از منوی Option گزینه Scale را انتخاب ميکنيم ( در نظر داشته باشيد که قبل از انجام کار بايد سطح شيء و خط انتخاب شده باشد ) با انتخاب گزینه Scale دسته هاي راهنما بر روي شيء مورد نظر ظاهر ميشود . می توان با انتخاب یکی از دسته هاي راهنما سايز شيء را کم يا زياد ميکنيم.

کشيدن خطوط توسط Flash

براي کشيدن خطوط در Flash می توان از روشها و ابزار هاي مختلفي استفاده نمود. اولين مورد به کمک ابزار Line ميباشد . بدين صورت که ما از Toolbar ابزار Line tail را انتخاب ميکنيم .هنگام انتخاب اين ابزار ، شکل ظاهري ماوس تغيير ميکند. ماوس را به طرف محيطي که در آن خط را ترسيم می کنيم ميبريم ، سپس از نقطه شروع ماوس را فشار داده و آن را ميکشيم تا پايان کار نباید دکمه ماوس را رها کنیم .
هنگامي که ابزار Line را انتخاب ميکنيم پنل Properties فعال ميشود. از اين پنل در تغيير رنگ ، اندازه خط و نوع خط می توان استفاده کرد :
1- تغيير رنگ خط : براي تغيير رنگ خط اول خط مورد نظر را انتخاب مينماييم سپس از پنل Properties گزينه Stroke color را انتخاب کرده و بر روي آن کليک ميکنيم تا پالت رنگها باز شود. در قسمت بالاي آن کد رنگ را وارد کرده و یا از همان پالت ، رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنيم.
2- تغيير اندازه : براي تغيير سايز خط از همان پنل Properties گزينه Stroke height را انتخاب کرده ، سایز آنرا مشخص ميکنيم.در کنار آن يك چرخه مانند وجود داردکه ميتوان از کم به زياد آن را اضافه کرد. اگر آن را به طرف پايين ببريم سايز آن کوچک ميشود و اگر به طرف بالا ببريم سايز ها بزرگ ميشود.


نکته :

در نرم افزار فلش سایز خطوط بصورت پیش فرض از صفر تا ده می باشد .

تغيير نوع خط :

براي تغيير نوع خط در پنل Properties گزينه Stroke style را انتخاب می کنیم. در اين روش 7 نوع خط وجود دارد.براي تغيير نوع خط ، آنرا انتخاب کرده ، سپس يکي از خطوط را انتخاب ميکنيم .

Custom stock style :

اين دکمه نيز در همان قسمت Properties وجود دارد هنگامي که اين دکمه را فشار ميدهيم ميتوان تنظيمات مورد نظر را بر روي هر کدام از انواع خطوط انجام داد.

ساخت يک Motion Tween :

براي شروع کار ابتدا با يک Animation ساده شروع می کنیم . ابتدا بايد Animation را بشناسیم و نيز مهمتر از آن اينکه کاربرد انیمیشن را در فلش بدانیم.
نظر یادتون نره؟

يکشنبه 13/8/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName