انواع داده ها در دلفی
توسط : mahdid
انواع داده ها در دلفی
یکی از جنبه های مهم هر زبان برنامه نویسی انواع داده های آن است انواع داده ها در دلفی به صورت زیر می باشد.
داده های نوع صحیح که به صورت زیر می باشد :

نوع
محدوده قابل قبول
طول بایت
Byte
Word
Shortint
Smallint
Integer
Cardial
Logint
Longword
0 تا 255
0 تا 65535
128- تا 127
32768- تا 32767
32147483648- تا2147483647
0 تا 2147483647
2147483648- تا 2147483647
0 تا 4294967295
1
2
1
2
4
4
4
۴

نوع داده ارزی:
در اغلب زبانها می توان از انواع حقیقی برای نمایش مقادیر ارزی استفاده کرد. اما در دلفی نوع ارزی برای این منظور اختصاص یافته است.دقت نوع ارزی جهار رقم اعشار است وبه صورت یک عدد 64 بیتی ذخیره می شود.
نوع ارزی با کلمه کلیدی  currency     مشخص می شود این نوع نسبت به نوع حقیقی امتیازات زیر را دارد:
• دقت بیشتری برای نگهداری اعداد بزرگ دارد.
• با انواع داده هایی که در بانک های اطلاعاتی به کار می رود سازگار است.
انواع بولی:
انواع بولی بسیار ساده و پرکاربری هستند. این ها مقادیر منطقی درستی و نادرستی را مشخص می کند
انواع داده های بولی عبارتند از:

نوع
محدوده
طول به بایت
boolean
ByteBool
Bool
WordBool
Longbool
یک بایتی
یک بایتی
یک کلمه ای
یک کلمه ای
کلمه مضاعف
1
1
2
2
4

 

نظر یادتون نره؟

يکشنبه 13/8/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName