جمکران ای...
توسط : mohsenpour
جمکران ای غروب لحظه های بيکسی
جمکران ای شروع لحظه های عاشقي

جمکران ای طلوع لحظه های دلواپسی
جمکران ای کتاب زندگی من و بيکسيم

جمکران انتظارهرسه شنبه های زندگيم
جمکران ادعای من به همه روزهای دلخوشيم

من و عشق و اشک و شوق و وصل وهجران
بپايان آمده دراين صحرای جمکران
فدای خاک پاک جمکران که آغشته به قدوم مبارک عشقمان است...[

يکشنبه 13/8/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName