بازار نامردی
توسط : shabangah
در اين بازار نامردي / به دنبال چه مي گردي؟ / نمي يابي نشان هرگز / تو از عشق و جوانمردي / برو بگذر از اين بازار/ از اين مستي و طنازي / اگر چون کوه هم باشي / در اين دنيا تو مي بازي
يکشنبه 13/8/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName