دفتر خاطره ..
توسط : mostafa2_gh

 

زندگی دفتری از خاطرهاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ، چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم

 

يکشنبه 13/8/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName