بيماري و پاك شدن گناهان

امام علی- عليه‏السّلام- به يكي از يارانش كه بيمار شده بود فرمود: خداوند ناله تو را وسيله فرو ريختن گناهانت قرار داده است، زيرا در بيماري پاداشي نيست امّا گناهان را چون برگ درخت مي‏ريزد، و پاداش تنها در گفتار و كردار است، و خداوند سبحان به بركت »نيّت خير« و »قلب پاك« بندگانش را به مينو درآورد.

سيّد رضي گويد: آن حضرت چه نيكو فرمود كه در بيماريها اجري نيست، زيرا بيماري در رديف اموري است كه سزاوار عوض است و عوض، در برابر چيزهايي چون درد و بيماري است كه از سوي خداوند بر بنده مي‏رسد، امّا مزد و پاداش در برابر كردار بنده است كه بين آن دو تفاوت است و حضرت بر اساس دانش تابان و رأي درست خويش آن را بيان فرمود.

نهج البلاغه ، حكمت  40

يکشنبه 13/8/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName