راه شناخت عاقل و احمق

زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

- اين از سخنان ارزشمند و شگفتي آور است، كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمي‏سازد، امّا احمق هر چه بر زبانش آيد مي‏گويد بدون فكر و دقّت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مي‏گيرد- .

و درود خدا بر او، فرمود:قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

نهج البلاغه ، حكمت  39

يکشنبه 13/8/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName