جايگاه واجبات و مستحبّات

عمل مستحب انسان را به خدا نزديك نمي‏گرداند، اگر به واجب زيان رساند

نهج البلاغه ، حكمت  38

يکشنبه 13/8/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName