ارزش‏ها و آداب معاشرت با مردم
امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن عليه السّلام فرمود:پسرم چهار چيز از من ياد گير - در خوبي‏ها- ، و چهار چيز به خاطر بسپار - هشدارها- ، كه تا به آنها عمل مي‏كني زيان نبيني:
الف - خوبي‏ها
1 - همانا ارزشمندترين بي‏نيازي عقل است، 2 - و بزرگ‏ترين فقر بي‏خردي است، 3 - و ترسناك‏ترين تنهايي خودپسندي است.4 - و گرامي‏ترين ارزش خانوادگي، اخلاق نيكوست.
ب - هشدارها
1 - پسرم از دوستي با احمق بپرهيز، چرا كه مي‏خواهد به تو نفعي رساند امّا دچار زيانت مي‏كند.
2 - از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز داري از تو دريغ مي‏دارد.3 - و از دوستي با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايي تو را مي‏فروشد.4 - و از دوستي با دروغگو بپرهيز، كه او به سراب ماند:دور را به تو نزديك، و نزديك را دور مي‏نماياند.
نهج البلاغه ، حكمت  37
يکشنبه 13/8/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName