ضرورت ترك آداب جاهلي

در سر راه صفّين دهقانان شهر انبار تا امام علی (علیه السلام) را ديدند پياده شده، و پيشاپيش آن حضرت مي‏دويدند.فرمود چرا چنين مي‏كنيد گفتند عادتي است كه پادشاهان خود را احترام مي‏كرديم، فرمود - به خدا سوگند كه اميران شما از اين كار سودي نبردند، و شما در دنيا با آن خود را به زحمت مي‏افكنيد، و در آخرت دچار رنج و زحمت مي‏گرديد، و چه زيانبار است رنجي كه عذاب در پي آن باشد، و چه سودمند است آسايشي كه با آن، امان از آتش جهنّم باشد.

نهج البلاغه ، حكمت  36

يکشنبه 13/8/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName