اعتدال در بخشش و حسابرسي

بخشنده باش امّا زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش امّا سخت گير مباش

نهج البلاغه ، حكمت  32

يکشنبه 13/8/1386 - 11:0
پسندیدم 0
UserName