ارزش و والايي انجام دهنده كارهاي خير

نيكوكار، از كار نيك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است.

نهج البلاغه ، حكمت 31 

يکشنبه 13/8/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName