خدا چنان پرده - بر بنده - گستريده كه گويي .....

بترسيد بترسيد كه خدا چنان پرده - بر بنده - گستريده كه گويي او را آمرزيده.

نهج البلاغه ، حكمت  29

يکشنبه 13/8/1386 - 10:57
پسندیدم 0
UserName