برترين زهد،

برترين زهد، پنهان داشتن زهد است

نهج البلاغه ، حكمت  27

يکشنبه 13/8/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName