با درد خود بساز، چندان كه ...

با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است. 

نهج البلاغه ، حكمت  26

يکشنبه 13/8/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName