كسي چيزي را در دل پنهان نكرد جز آن كه ....

كسي چيزي را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش‏هاي زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد گشت.

نهج البلاغه ، حكمت  25

يکشنبه 13/8/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName