ترس از خدا در فزوني نعمت‏ها

اي فرزند آدم زماني كه خدا را مي‏بيني كه انواع نعمت‏ها را به تو مي‏رساند تو در حالي كه معصيت كاري، بترس.

نهج البلاغه ، حكمت 24

يکشنبه 13/8/1386 - 10:51
پسندیدم 0
UserName