روش ياري كردن مردم

از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است.

نهج البلاغه ، حكمت  23

يکشنبه 13/8/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName