كسي كه كردارش او را به جايي نرساند، ...

كسي كه كردارش او را به جايي نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايي نخواهد رسانيد

نهج البلاغه ، حكمت  22

يکشنبه 13/8/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName