فصل بهار آمد باز

مژده اي مرغ چمن فصل بهار آمد باز
موسم مي زدن و بوس و كنار آمد باز
وقت پژمردگي و غمزدگي آخر شد
روز آويختن از دامن يار آمد باز
مُردگي ها و فرو ريختگي ها بشدند
زندگيها بدو صد نقش و نگار آمد باز
زردي از روي چمن باز فرابست و برفت
گلبن از پرتو خورشيد ببار آمد باز
ساقي و ميكده و مطرب و دست افشاني
بهواي خم گيسوي نگار آمد باز
گر گذشتي بدر مدرسه با شيخ بگو
پي تعليم تو آن لاله عذار آمد باز
دكة زهد ببنديد در اين فصل طرب
كه بگوش دل ما نغمة تار آمد باز

امام خميني (ره)

يکشنبه 13/8/1386 - 10:39
پسندیدم 0
UserName