منفعت
توسط : sah2281987
قصه درخت بلوط و کدو تنبل نشانگر نظم خداوند در خلقت است. اما برخی از ما انسانها با سلایق و خواسته های شخصی تلاش میکنیم این نظم خداوندی به نفع ما تغییر یابد. و تا زمانی که عمر کوتاه اجازه دهد بر این سیاق زندگی میکنیم. غافل از اینکه نظام خلقت به سوی رشد و کمال در حرکت است. یه سوال خنده آور از شما دارم. به نظرتون اگه جای چرخ های جلویی و عقبی یک دستگاه تراکتور را تغییر بدیم چه اتفاقی می افتد!؟
يکشنبه 13/8/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName