زندگي چه زيباست
توسط : sah2281987

زندگي با همه ي خوبي ها و بدي هايش، با همه ي سختي ها و دشواري هايش مي خواهد روح ما را در گهواره ي جسم بپروراند. تا به حال فكر كرده ايد كه تولد، زندگي و مرگ هر كدام مر حله اي از رشد و نمو ماست. مانند اينكه اگر خانه ي ما پنج پله داشته باشد، بايد از اين پنج پله بالا رفت تا بتوان به خانه رسيد. زندگي هم طي كردن همين پله هاست. فقط مواظب باشيد زانوهايتان موقع بالا رفتن از پله ها مانند دوران كودكي به لبه ي پله ي بالايي برخورد نكند و يا پايتان را در هر قدم محكم و استوار قرار بديد كه مبادا بلغزد. تا به حال فكر كرده ايد كه اگر مرگ نبود، زندگي چيزي كم داشت. لذت زندگي از بين مي رفت. تا به حال به عريان بودن خود نگريسته ايد؟ عريان بودن از آن جهت كه ما صاحب هيچ چيز نيستيم. البته در اين دنيا. هرچه كه بدست مي آوريم و فكر مي كنيم كه مال ماست مانند زن و فرزند و پدر و مادر و دارايي و نداري و ... اينها هيچ كدام از ما نيست. همه از آن خداست كه مالكيت موقت آن را به ما سپرده است. در اين دنيا تنها ما داراي اختيار هستيم. ولي در سراي باقي و آخرت هرچه كه بدست آوريم مالكيتش براي خودمان است چون ديگر آن سراي ابديست. لحظه هايتان را هميشه با شادي و آرامش سپري كنيد چون ما چيزي را براي از دست دادن نداريم، به غير از وقت و زمان. در خاتمه تقاضا دارم بر اين سه بيت كمي تامل كنيد فرياد كه در رهگذر آدم خاكي ...... بسي دانه فشاندند بسي دام تنيدند تجلي گه خود كرد خدا ديده ي ما را......در اين ديده در آييد و ببينيد خدا را گر عارف حق بيني چشم از همه بر هم زن .....

با تشكر از حسن نظر شما

يکشنبه 13/8/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName