وقتی خود باوری
توسط : حامد...
 

 

وقتی خود باوری ما بالا باشد ، قدرت ارتباط ما با دیگران ، سازنده و عالی می گردد

يکشنبه 13/8/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName