امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

کسیکه تو را بترساند [ از چيزی که خطرناک است ] همچون کسي است که تو را بشارت مي دهد [ به چيزیکه مايه سرور و خوشخالی است ]

من حذرک کمن بشرک

نهج البلاغه

يکشنبه 13/8/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName