رسولان الهى،
توسط : حامد...
 

رسولان الهى، كه پيام آورانى از آن جهان‏اند، آمده‏اند تا چشم و گوش‏بشر را به همين حقايق بگشايند. آمده‏اند تا به «ديد» انسان، هم «وسعت‏»ببخشند، هم «دقت‏»، هم «عمق‏».

يکشنبه 13/8/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName