با بردباري مي توان
توسط : حامد...
 

با بردباري مي توان بيش از خشم نتيجه گرفت.

يکشنبه 13/8/1386 - 9:13
پسندیدم 0
UserName