همان‏گونه كه عزت نفس
توسط : حامد...
 

همان‏گونه كه عزت نفس و خودباورى روحيه مسئوليت‏پذيرى و احساس توانمندى و صبر و تحمل را ارتقاء مى‏بخشد، در مقابل، خود كم‏بينى و خودباختى زمينه بهره ‏بردارى از سرمايه‏ها و توانمندى‏هاى فردى و ملى و فرهنگى را از بين مى‏برد

يکشنبه 13/8/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName