امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

زن عقربی است که نيش زدن او شيرين است .

المراه عقرب حلوه اللسبه

نهج البلاغه

يکشنبه 13/8/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName