زبانت را به خوشگويي
توسط : حامد...
 

زبانت را به خوشگويي و سلام كردن عادت ده تا علاقه مندانت زياد شود و دشمنانت كم گردد .

يکشنبه 13/8/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName