هر فردى در زندگى
توسط : حامد...
 

هر فردى در زندگى با يك سلسله اعتقادات قلبى و ايمانى زندگى مى‏كند كه اين اعتقادات هويت فكرى و فرهنگى او را شكل مى‏دهند.

يکشنبه 13/8/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName