زندگي زيباست ...
توسط : سوگلی
(((به نام او كه هر چه هست از اوست )))
 
مهربوناي تبياني سلام
 
قبول داري ، زندگي زيباست ؟؟؟
 
آخه ميگن :
زندگي زيباست . . .
زندگي آتشگهي ديرينه پا برجاست
گر بيفروزيش رقص شعله اش در هر کران پيداست
ور نه خاموش است و خاموشي گناه ماست!!!
 
نـظـرت چـيـه؟؟؟
يکشنبه 13/8/1386 - 8:53
پسندیدم 1
UserName