گفتگو
توسط : aftab

گفتگو

در روياهايم ديدم كه با خدا گفتگو مي كنم.

پرسيدم: چه چيز بشر شما را سخت متعجب مي سازد؟

خدا پاسخ داد: كودكي شان!

اينكه آنها از كودكي شان خسته مي شوند ، عجله دارند كه بزرگ شوند.

بعد دوباره پس از مدت ها آرزو مي كنند كه كودك باشند.

اينكه آنها سلامتي خود را از دست مي دهند تا پول به دست آورند.

و بعد پولشان را از دست مي دهند تا سلامتي شان را به دست آورند .

و حال را فراموش مي كنند.

بنابراين نه در حال زندگي مي كنند و نه در آينده.

اينكه آنها به گونه اي زندگي مي كنند كه گويي هرگز نمي ميرند.

و به گونه اي مي ميرند كه هرگز زندگي نكرده اند.

                                                                                       نشريه جاده خاكي

يکشنبه 13/8/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName