حافظه
توسط : aftab

حافظه و مقایسه آن در مردان و زنان

حافظه منبع تمام خاطرات، اطلاعات و آنچه كه

شنيده ايم و خوانده ايم و ديده ايم است.

 

اگر چيزي در حافظه ما ضبط شود، هيچ گاه پاك

نخواهد شد. تمام خاطره هاي زندگي ضبط مي

شود، خاطره هيچ عشقي از بين نخواهد رفت و

هيچ خاطره تلخي از ياد نخواهد رفت، اما جاي

خوشحالي آن است كه درگذر ايام غصه ها راه

كاستي پيش مي گيرند .

 

خاطرات شاخص در زندگي ما هيچ وقت فراموش نمي شوند و هميشه پيش چشمان حاضر خواهند بود؛ مثل خاطره قبولي در کنکور.

 

 

طبقات حافظه

حافظه انسان داراي سه بخش است. بخش اول:

حافظه بسيار نزديك است كه ناظر بر وقايع چند ل

حظه پيش زندگي است. بخش دوم: حافظه نزديك ا

ست كه مسئول به ياد آوردن اتفاقات آخرين دوره 24

 ساعت ماست. بخش سوم: حافظه قديمي است كه

اين بخش مسئول به خاطر سپردن و يادآوري تمام

لحظات و وقايع بزرگ زندگي ماست.

 

خانم ها از حافظه قديمي خوبي برخوردارند، گويا تمام رخدادهاي زندگي در برابر آنها مي درخشد، تمام جزئيات حوادث گذشته را به خوبي به ياد مي آورند. اما آقايان حافظه قديمي روشني ندارند و قادر به يادآوري جزئيات حوادث قديمي نيستند. همچنين خانم ها در بخش حافظه بسيار نزديك آن را با كمال وضوح به ياد مي آورند؛ اما آقايان به حد كمال از عهده اين كار برنمي آيند. برخي از آقايان نه تنها حوادث قديمي را به بوته فراموشي مي سپارند، بلكه وقايع نزديك را نيز به درستي به خاطر نمي آورند يا از ياد مي برند، اما خانم ها با تمام جزئيات به ياد مي آورند و گاهي بسيار هم در مقابل آن عصبي مي شوند. يك خانم كاملا به ياد دارد كه شوهرش چند روز پيش به او چه گفته و تا ده سال ديگر هم فراموش نمي كند. اما آقايان در بيشتر موارد و وقايع 24 ساعت گذشته را نيز فراموش مي كنند، چه رسد به وقايع 10سال قبل.

 

آقايان از حافظه دراز مدت خوبي برخوردار

نيستند و قادر به يادآوري جزئيات وقايع نمی

باشند.       

 

حافظه دقيق و سريع خانم ها ده برابر حافظه كند

و غير دقيق آقايان تضادي ايجاد مي كند كه غالبا

 مناقشه و مجادله را بر مي انگيزد. آقايان در

كمال سعادت، بخش اعظم خاطرات را فراموش

مي كنند، از اين رو ذهن آقايان خلوت است.

بنابراين آقايان در هر كلمه صحبت با خانم ها،

بايد نهايت دقت و مراقبت را به عمل آورند كه

چيزي نگويند كه اسباب جهالت آنها را فراهم آ

ورد؛ زيرا خانم ها يك كلام نادرست يا قضاوت

ناراست را هيچ گاه فراموش نمي كنند!

 

اين اختلاف در كميت و كيفيت ضبط داده ها در

حافظه، باعث مشكلات بسياري در زندگي

زناشويي مي شود؛ مثلاً يك رسم معمول وجود

دارد كه روزانه يا به طور هفتگي خانم ها خريد

چيزهايي را به آقايان سفارش مي كنند اما آقايان

اين سفارش ها را فراموش مي كنند و خانم ها

زبان به اعتراض مي گشايند .

 

يكي از مهم ترين علل اختلاف زندگي زناشويي،

عدم تشابه بين زن و مرد است. خانم ها بر اين

باورند كه آنچه به شوهرانشان مي گويند، آنها

نشنيده مي گيرند و حال آنكه اگر همان حرف را

به ديگري بزنند، آن را انجام مي دهند.

 

 

اين هماني بين زنان و مردان

يكي از دلايل عمده اختلافات در زندگي زناشويي

«يكي شدن زن و مرد» است كه به آن همانند س

ازي مي گويند. پس از چند سال زندگي مرد و زن

با يكديگر، آنها به مرحله اي مي رسند كه گويا در

هم حل شده و يكي شده اند. فراموش مي كنند كه

دو نفر هستند. و آنگاه هر چه كه به خود روا مي

دارند بر ديگري نيز روا مي دارند. خواسته هاي

همسر خود را ناديده مي گيرند، توصيه هاي

همسر خود را نمي شنوند، چون آن را توصيه

خود مي دانند آنها دوتا بودن را فراموش مي كنند

و اين مسئله دليل علاقه به شخص ثالث و يا عدم

توجه به همسر نيست. اين فقط حالت يكي شدن با

همسر است.

 

در اينجا توصيه مي شود، توصيه كردن به يكديگر

را فراموش كنند و منتظر بمانند كه ديگري

موضوع مورد نظر آنها را توصيه كند. در واقع

پس از اين كه زندگي ما شكل خود را گرفت،

ديگر هيچ توصيه اي كارساز نخواهد بود. ما

همان خواهيم بود كه امروز هستيم.

 

براي عملكرد بهتر در زندگي زناشويي، آقايان مي

توانند دفترچه اي براي ثبت و يادداشت درخواست

هاي روزانه داشته باشند. براي پيشگيري از روند

مخرب آن فاصله خود را با همسرتان حفظ كنيد.

چند ساعت در روز او را با همان احترامي كه در

اول آشنايي به هم داشته ايد، صدا كنيد! همديگر را

با لقب آقا و خانم مورد خطاب قرار دهيد. در

برابر هم برخيزيد و همان احترام كه در حضور

غريبه ها نسبت به هم داريد در مواقع ديگر نيز

رعايت كنيد. 

يکشنبه 13/8/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName