نهج البلاغه
توسط : aftab

حكمت 23

فريادرس ستمديدگان باشيد

تاوان گناهان بزرگ، فريادرسي ستمديدگان و غم زدايي اندوهگينان است.

يکشنبه 13/8/1386 - 8:29
پسندیدم 0
UserName