بلد بودن آدرس
توسط : aftab
بلد بودن آدرس

در زمان جنگ كه بمباران شهرها شديد شده بود، به آيت‌الله گلپايگاني عرض كردند كه جهت ايمني از خطر، به يكي از روستاهاي اطراف قم تشريف ببريد.
ايشان فرمودند: «عزرائيل آدرس مرا همه جا بلد است».
يکشنبه 13/8/1386 - 8:23
پسندیدم 0
UserName