فقه، مرگ مغزى و پيوند اعضا
توسط : jadval

فقه، مرگ مغزى و پيوند اعضا
جلد اول

 


 

معرفی کتاب:
مجموعه کتاب های حاضر بررسى يكى از موضوعات حساس يعنى مرگ مغزى و پيوند اعضا را وجهه همت خود قرار داده و به تحليل دقيق موضوع و نقل ديدگاه هاى متخصصان و نظريات انديشه وران و فقيهان و مستندات فقهى پرداخته است. ويژگى اين بررسى از آن جهت است كه بار پژوهش را با نهادن بر شانه هاى دو علم فقه و طب به پيش مى برد.
همچنین در پایان مشکلات عاطفی، اجتماعی و اجرایی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و استفتائات برخی از مراجع را نیز در سئوال های مختلف پیرامون این مسئله گردآوری نموده است.
نوشتار حاضر در سه جلد تهیه و تنظیم شده است که کتاب حاضر جلد اول از این مجموعه می باشد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

بخش اول: مرگ مغزی

فصل اوّل: تاريخچه شكل گيرى نظريه مرگ مغزى

فصل دوم : دست آوردهاى پزشكى جديد
گفتار اوّل: طرح نظريه مرگ مغزى
گفتار دوم: تاريخچه تشخيص مرگ مغزى

فصل سوم : حيات و مرگ
گفتار اوّل: حيات و مرگ از نظر قرآن كريم و روايات
گفتار دوم: مراحل حيات
گفتار سوم: مرگ انسان و مرگ اعضا

فصل چهارم : روح و ارتباط آن با بدن
گفتار اوّل: ارتباط روح و بدن از نظر دانشمندان
گفتار دوم: ارتباط روح و بدن از نظر حكما و پزشكان قديم
گفتار سوم: نظريه جدا شدن روح از بدن با مرگ مغز

فصل پنجم : معيار تشخيص مرگ
گفتار اوّل: معيار تشخيص از نظر فقها
گفتار دوم: راه هاى تشخيص مرگ مغزى از نظر پزشكان
گفتار سوم: حالت هاى مشتبه شونده با مرگ مغزى
خلاصه و نتيجه گيرى


دانلود کتاب:
لينک دانلود  (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)

يکشنبه 13/8/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName