خود سوزي آمريكاييان مخالف جنگ ويتنام. اقدامي كه سابقه نداشت
توسط : jadval
خود سوزي آمريكاييان مخالف جنگ ويتنام. اقدامي كه سابقه نداشت

تظاهرات ضد جنگ ويتنام در برابر پنتاگون (ساختمام وزارت دفاع آمريكا)

تظاهرات ضد جنگ ويتنام در برابر پنتاگون
(ساختمام وزارت دفاع آمريكا)

در اين روز در سال 1965 ميلادي يك آمريكايي 32 ساله به نام «نورمن موريسون» كه مخالف جنگ ويتنام بود و صداي اعتراضش موثر نمي افتاد مقابل ساختمان وزارت دفاع آمريكا (در حاشيه جنوبي شهر واشنگتن) خود را اتش زد و در ميان شعله ها جان سپرد. وي پدر سه كودك بود كه هنگام آتش زدن خود دختر يك ساله اش را در بغل داشت كه پس از كشيدن كبريت او را پايين گذارد. دو روز بود كه در اين محل تظاهرات ضد جنگ برگزار مي شد و آمريكاييان به بيهودگي جنگ ويتنام اعتراض مي كردند و آن را غير منصفانه مي خواندند.
     كار خود سوزي امريكاييان معترض به جنگ ويتنام با مرگ نورمن موريسون پايان نيافت. نهم نوامبر (پنج روز بعد) يك آمريكايي 27 ساله به نام«راجر لاپورت» كه يك كاتوليك بود خودرا به نشانه مخالفت با ادامه جنگ ويتنام در مقر سازمان ملل (در شهر نيويورك) آتش زد.
     بايد دانست كه خود سوزي با هدف جلب توجه جهانيان به مخالفت با جنگ ويتنام، ازسال 1963 و شهر سايگون شروع شده بود. در ان سال يك روحاني بودايي در برابر چشم مردم و دوربين هاي فيلم و عكسبرداري خود را آتش زده و سوزانده بود.
     سوم دسامبر سال 1965 شوراي كليساهاي آمريكا به ادامه جنگ ويتنام اعتراض كرد و اين اعتراضها به صورتهاي مختلف ادامه يافت ازجمله در 21 نوامبر سال 1965 در شهر نيويورك چهار جوان كه به سربازي احضار شده بود اوراق احضاريه را در ملاء عام سوزاندند و به تدريج مخالف و تظاهرات به محوطه دانشگاههاي آمريكا كشانده شد و .... 

يکشنبه 13/8/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName