قضيه سفر مك فارلين به تهران و فروش اسلحه
توسط : jadval
قضيه سفر مك فارلين به تهران و فروش اسلحه

ريگن اعتراف کرد

چهارم نوامبرسال 1986 ميلادي فاش شد كه مك فارلين مشاور ويژه امنيت ملي رونالد ريگن رئيس جمهوري امريكا با چهار آمريكايي ديگر به طور محرمانه وارد تهران شده و مذاكراتي انجام داده بودند. ريگن رئيس جمهوري وقت آمريكا حاضر نشد جزئيات قضيه را فاش سازد. وي بعدا از اين اقدام خود ( و فروش اسلحه به ايران، به ميزان محدود) دفاع كرد. وي در عين حال گفت که در اين زمينه اشتباهاتي هم روي داده است.
    گزارشهاي رسانه ها حكايت از آن داشت كه هواپيماي حامل مك فارلين حامل مقداري اسلحه بود. در پي افشاي اين قضيه، پرونده اي كه به «ايران ــ كنترا» معروف شده بود در دستگاه قضايي آمريکا تشكيل شد و مدتها بحث روز بود. اين قضيه در گرما گرم جنگ ايران و عراق اتفاق افتاد. اين موضوع براي نخستين بار در يک نشريه لبناني افشاءشده بود.

يکشنبه 13/8/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName