تبعيد آيت الله خميني از وطن
توسط : jadval
تبعيد آيت الله خميني از وطن

13 آبان 1343 (4 نوامبر 1964) آيت الله سيد روح الله خميني در منزل خود در قم دستگير و از آنجا به فرودگاه مهر آباد انتقال و به تركيه تبعيد شد كه بعدا در عراق اقامت كرد. اين تبعيد تا نيمه سال 1357 (زمان انقلاب)ادامه داشت. آيت الله خميني چند روز پيش از تبعيد شدن، بار ديگر از تصميم دولت وقت به برخوردار کردن نظاميان امريكايي از مصونيت هاي قضايي (کاپيتاليسيون) شديدا انتقاد کرده بود. پنج روز پيش از تبعيد آيت الله، حسنعلي منصور نخست وزير وقت در مجلس حاضر شده بود و از مصونيت قضايي نظاميان امريكايي در ايران دفاع كرده بود. سيد مصطفي خميني (فرزند آيت الله) نيز همان روز (13 آبان 1343) زنداني گرديد.

 

يکشنبه 13/8/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName