تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - آغاز هفته تربیت
توسط : حامد...
 

 تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November -  آغاز هفته تربیت

تربیت بخشی از آموزش محسوب می شود و بنا به عقیده علم روانشناسی به آن بخش از آموزش که مربوط  به روح و روان آدمی است مربوط می گردد . تربیت در لغت به مفهوم باروری وشکوفایی است و در اصطلاح به معنی کشف استعدادهای نهفته آدمی است . از ابتدای خلقت بشر تربیت به مفهوم عام آن مد نظر بود و ظهور پیامبران تنها برای تربیت نوع بشر و متخلق کردن او به  اخلاق الهی بوده است . پس از انقلاب اسلامی در ایران تربیت مفهوم خاصی یافت و از آموزش رسمی جدا گشت . بدین طریق  مفهوم تعلیم و تربیت به کتابهای دانشگاهی و درسی راه یافتند . بی شک امروزه تربیت یکی از دو بال آموزش است و تنها با آموزش خاص علوم نمی توان فرد متعهد و متخصصی را در جامعه پروررش داد . در این مسیر چهار عامل  خانواده ، مدرسه ، وسایل ارتباط جمعی و جامعه هریک در تربیت آحاد افراد جامعه موثرند . به دلیل اهمیت فوق العاده این امر در سال 1359 از سیزدهم تا نوزدم آبان هر سال به عنوان  هفته تربیت نامگذاری شد . همچنین پس از انقلاب اسلامی نهادی  به نام نهاد امور تربیتی در وزارت آموزش و پروررش تاسیس شد تا  با بکا رگماردن مربیان دلسوز در جهت تربیت میلیونها دانش آموز و همچنین متخلق ساختن آنان به اخلاق قرآنی تلاش کنند . کارشناسان امر تعلیم و تربیت معتقدند که  انتقال مفاهیم تربیتی به مخاطب باید زمانی صورت گیرد که بیشترین و ماندگار ترین تاثیر را داشته باشد ، بنابر این اگر زمان و موقعیت مناسب  در جهت اجرای برنامه های تربیتی از دست روند  ، انتظار تاثیر پذیری مخاطب منتفی خواهد بود و یا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت . به عنوان مثال آنچه  قرار است در دوران کودکی به فرزند آموخته شود  اگر به هر دلیل تا دوران نوجوانی به تاخیر افتد  ، چه بسا دیگر فرصت مناسبی برای جبران آن پیدا نشود  و یا نتیجه مطلوبی  در پی نداشته باشد .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:31
پسندیدم 0
UserName