تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تولد لوییجی لوچیونی
توسط : حامد...
 

 تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تولد لوییجی لوچیونی

لوچیونی نقاش بر جسته ایتالیایی در چنین روزی در سال 1900 میلادی به دنیا آمد . وی بیشتر درحوزه  نقاشی از منظره تخصص داشت ." ستارگان اپرا" عنوان مهمترین اثر اوست .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:25
پسندیدم 0
UserName