تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تولد ادن فیلیپوتز
توسط : حامد...
 

 تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تولد ادن فیلیپوتز

فیلیپوتز شاعرو نویسنده و نمایشنامه نویس بر جسته انگلیسی در چنین روزی در سال 1862 میلادی به دنیا آمد ." مادی ماین های قرمز "عنوان مهمترین اثر اوست .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:12
پسندیدم 0
UserName