تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - نمایش نخستین خودروی مجهز به سیستم تهویه هوا
توسط : حامد...
 

تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - نمایش نخستین خودروی مجهز به سیستم تهویه هوا

در چنین روزی در سال 1939 و در چهلمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، نخستین خودروی دارای سیستم تهویه هوا به نمایش گذاشته شد .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:7
پسندیدم 0
UserName