تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - اختراع نخستین ماشین صندوقداری
توسط : حامد...
 

 تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - اختراع نخستین ماشین صندوقداری

در چنین روزی در سال 1880 میلادی جیمز و جان ریتی نخستین ماشین صندوقداری را به نام خود به ثبت رساندند .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:6
پسندیدم 0
UserName