تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - اختراع نخستین پای مصنوعی
توسط : حامد...
 

تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - اختراع نخستین پای مصنوعی

در چنین روزی در سال 1846 میلادی بنجامین پالمر نخستین پای مصنوعی را اختراع کرد و آن را به نام خود به ثبت  رساند .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:6
پسندیدم 0
UserName